En god begyndelse resulterer ofte i en god afslutning. Sådan er det også når De arbejder sammen med os...


Når De har kontaktet CPH|bolig for at udleje Deres bolig vil proceduren ofte være følgende:


STEP 1                  
Der aftales et tidspunkt for besigtigelse af Deres bolig hvor vi sammen gennemgår og vurderer mulighederne for udlejning – herunder udarbejder CPH|bolig en detaljeret beskrivelse af boligen samt tager fotos til præsentation for lejer.

STEP 2

CPH|bolig fremsender på basis af den pkt. 1. beskrevne gennemgang, en Fomidlingsaftale mellem Dem og CPH|bolig. Når Formidlingsaftalen er modtaget i underskrevet stand – begynder det egentlige udlejningsarbejde.


STEP 3
Ved accept og returnering af Formidlingsaftalen udleveres nøgler til CPH|bolig – til brug for fremvisning af Deres bolig til vore udvalgte lejere.


STEP 4
CPH|bolig vil derefter håndtere diverse fremvisninger samt eventuelle forhandlinger med potentielle lejere på Deres vegne.


STEP 5
Når en passende lejer er fundet til Deres bolig, vil CPH|bolig udfærdige en egentlig lejekontrakt til Deres godkendelse, og efter Deres accept af denne - underskrives denne af Deres nye lejer samtidig med at der deponeres det aftalte beløb til CPH|bolig.


STEP 6
CPH|bolig vil senest 6 hverdage efter indflytning af Deres nye lejer, afregne Deres tilgodehavende i forbindelse med deposita m.v. fratrukket vort formidlingssalær.

 


CPH|home | Tel: +45 3341 0220 | Fax: +45 3341 0221 | E-mail: info@cphbolig.dk  
Office hours: Monday - Thursday: 9.00 - 16.00 | Friday: 09.00 - 13.00

Lejligheder København Møblerede lejligheder København Apartments Copenhagen

 

Copyright © CPHbolig ApS - All Rights Reserved.

CMS - Content Management System by Media2.