Frequently Asked Questions about our services and homes for rent in Copenhagen...


Q: How much will it cost me if I want CPH|home to find a suitable home for me?
A: Nothing. We do not charge our tenants for finding a home for them.

Q: Hvad skal jeg betale for at CPH|bolig finder en bolig til mig?
A: Ingenting. Som lejer koster det ikke noget at CPH|bolig finder en lejlighed til Dem.

Q: How do you find the right home for me?
A: You will give us your criteria in terms of budget, preferred location etc. and we will present you to our homes that matches these criterias.

Q: Hvordan finder I den rigtige bolig til mig?
A: Vi gennemgår sammen Deres behov og derefter præsenterer vi de boliger der matcher disse.


Q: Is it possible to prolong the lease agreement?
A: Normally it is not possible. We will have to re-negotiate a new lease agreement.

Q: Kan man forlænge lejekontrakten i fht. det aftalte?
A: Nej, normalt ikke. Lejemålet er en tidsbegrænset lejeaftale hvorfor en ny kontrakt mellem udlejer og lejer skal udfærdiges.


Q: If I want to terminate the lease agreement – how long notice should I then give?
A: The lease agreement is made for a limited period and is non-terminable during this period, unless special terms is agreed in the lease agreement.

Q: Hvor lang tids opsigelse skal der gives - hvis jeg ønsker at opsige lejeaftalen?
A: Lejekontrakten er en tidsbegrænset lejeaftale og kan ikke opsiges i den aftalte periode med mindre der er indgået en speciel aftale i kontrakten herom.


Q: Do I need to pay a deposit before moving in?
A: Yes. You will need to pay a deposit corresponding to three months rent, unless otherwise is stated in the lease agreement.

Q: Skal der betalesdepositum?
A: Ja der skal betales tre måneders depositum, med mindre andet er aftalt.


Q: What happens with my deposit at the termination of the lease agreement?
A: You will get the full deposit back unless there are things that need to be fixed upon departure. The cost of that will then be deducted from the deposit.

Q: Hvad sker der med mit depositum ifbm. fraflytning af boligen?
A: Det fulde depositum betales tilbage fra udlejer ved fraflytningen, med mindre der er ting der skal udbedres som så vil blive trukket fra dette beløb.


Q: Why should I choose to use an agency like CPH|home?
A: We offer an unrivalled service for our clients and offer a selection of the very best homes in Copenhagen.

Q: Hvilke fordele har jeg ved at bruge CPH|bolig?
A: Vi tilbyder en uforlignelig service for vore klienter sammenholdt med et udbud af nogle af de bedste hjem i København.


Q: Does CPH|home offer other services than the housing programme?
A: No. We are not a relocation agent – but we will be happy to introduce you to one of our relocation partners in Copenhagen.

Q: Tilbyder CPH Bolig også andre services end udlejningsdelen?
A: Nej vi er ikke et relocationfirma. Men vi henviser gerne til vores foretrukne samarbejdspartnere indenfor relocation som kan hjælpe Dem med deres behov.


Q: What is the difference in terms of pricing between a furnished home and a unfurnished home?
A: Often there is a difference in price of approx. 10-20% - but it is highly individual.

Q: Hvad koster en møbleret bolig i fht. en umøbleret?
A: Det er meget forskelligt. Typisk vil gode møblerede lejligheder koste ca. 10-20% mere end umøblerede, men det er meget individuelt.


Q: In what area should I choose to live in Copenhagen?
A: That varies from person to person. Copenhagen consists of different areas – each and everyone has there unique atmosphere. We will help you to choose an area that suits your preferences and needs.

Q: I hvilket område i København skal jeg vælge en bolig?
A: Det er jo en individuel sag. København er opdelt i forskellige områder, hvert med deres helt eget særpræg. Vælg sammen med CPH|bolig det område der passer bedst til Deres temperament og behov.


Q: Are pets allowed in the homes that CPH|home offer?
A: Again – that's very individual. However, most of the landlords do not allow pets in their homes.

Q: Må jeg have husdyr i boligen?
A: Dette er igen meget individuelt. I de fleste tilfælde ønsker udlejerdog ikke husdyr i boligen.


CPH|home | Tel: +45 3341 0220 | Fax: +45 3341 0221 | E-mail: info@cphbolig.dk  
Office hours: Monday - Thursday: 9.00 - 16.00 | Friday: 09.00 - 13.00

Lejligheder København Møblerede lejligheder København Apartments Copenhagen

 

Copyright © CPHbolig ApS - All Rights Reserved.

CMS - Content Management System by Media2.